Polityka szkoły

Polityka Szkoła Nova BENG aktualizacja 17.11.2020

 

Warunki ogólne:

 1. Poniższa polityka szkoły Nova Beng (Beng Magdalena Marycz nip 9542767027) obowiązuje wszystkie zapisane osoby zwane dalej Kursantami. 
 2. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu polityki Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych potrzebnych do jej wydania tj. (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
 3. Polityka jest dostępna w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novabeng.pl
 4. Wyrażając chęć lub zgodę na uczestnictwo w eventach organizowanych przez szkołę (Zajęcia,warsztaty, spektakle i gale, występy tematyczne, wieczory panieńskie) jest to równoznaczne z przestrzeganiem polityki szkoły oraz w dalej części członkowie określani będą jako kursanci.
 5. Nie zapoznanie się z polityką szkoły nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
 6. Uczestnicząc w zajęciach oraz innych artystycznych przedsięwzięciach organizowanych w tym również wieczory panieńskie przez szkołę jednoznaczne jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie i udostępnianie wizerunku w ramach promocji szkoły. Zapis i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych drogą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny w ramach działalności szkoły.
 7. Nova Beng  zastrzega sobie prawo do zmiany polityki szkoły i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie kursanta drogą mailową lub bezpośrednio w siedzibach szkoły.
 8. Szkoła ma prawo kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu informacji marketingowych związanych z działalnością naszej szkoły. Dane osobowe jak i zgody kursanta zostaną usunięte z naszej bazy danych po upływie 3 lat braku aktywności karnetowej w naszej szkole.
 9. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Nova Beng  (najlepiej poprzez napisanie e-maila) lub w przypadku posiadania dostępu do Strefy Klienta samodzielną zmianę danych.
 10. Szkoła ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy, zbyt mała ilość osób w grupie), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby które są zapisane na dane zajęcia. 
 11. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zmiany terminu lub instruktora Nova Beng proponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
  W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 12. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 7 osób na szkoła ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 13. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.
 14. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Szkoły lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Szkoły.
 15. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.
 16. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania ( chyba, że za zgodą trenera i innych uczestników zajęć).
 17. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova Beng nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 18. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.
 19. Przed dokonaniem zakupu karnetu  prosimy o zapoznanie się z pełną POLITYKĄ SZKOŁY.
 20. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z polityką szkoły.
 21. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem.

 

Pierwszy karnet w szkole BENG :) Rezerwacja miejsca

 

 1. Osoby, które po raz pierwszy zapisują się na zajęcia do Nova Beng na zajęcia FIRST STEP, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zakładkę: ZAPISY (https://novabeng.pl/zapisy)  wybierając grupę na którą zamierzają uczęszczać. 
 2. Zapis na dane zajęcia będzie równoznaczny z rezerwacją miejsc na tyle zajęć na ile wykupiony zostanie karnet: w przypadku 4 wejść – 4 kolejne zajęcia, w przypadku karnetu: pierwsze promocyjnego 8 wejść – 8 kolejnych wejść. 
 3. Brak aktywnego i opłaconego karnetu oznacza brak rezerwacji miejsc na zajęcia. 
 4. Po dokonaniu zapisy przez stronę www.novabeng.pl/zapisy/ zostanie dla Kursantki utworzony profil na platformie efitness, a hasło do niego zostanie wysłane droga mailową. 
 5. W przypadku gdy Kursantka nie może zjawić się na zajęciach może odwołać swoja rezerwację tylko przez strefę klietna efitness.
 6. Sposoby odrezerowania zajęć i odrabiania wejść rozpisane są w punkcie poniżej i obowiązują kursantów wszystkich grup. 

 

Dokonywanie, odwoływanie rezerwacji, odrabianie zajęć i zakup karnetu online :

 

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia w Nova Beng, liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Rezerwacje na zajęcia kupując karnet w szkole, online lub przelewem dokonujemy SAMODZIELNIE. Miejsca rezerwuje recepcje tylko przy kursach POLE Dance First Step przy zakupie karnetu na miejscu lub przelewem.
 3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na zajeciach.
 4. Kursantka może dokonać rezerwacji przez system efitness tylko na zajęcia typu na jaki kupiła karnet: w przypadku karnetu pole dance – na zajęcia pole dance, exotic – zajęcia exotic. Prosimy o dokonywanie rezerwacji na zajęcia o swoim poziomie. 
 5. Dokonując zakupu karnetów OPEN (8 i 12 wejsc na 30 dni) kursantka samodzielnie dokonuje wszytskich rezerwacji. Karnet ten nie jest przypisany do żadnej grupy i w przypadku odowłania zajęc nie jest wydłużany. 
 6. Ze względu na kontynuację tematów oraz choreografii na zajęciach prosimy o zapisy do stałych grup. Zapewni to poprawny rozwój i naukę elementów.
 7. W przypadku braku aktywnego karnetu, rezerwacja może zostać przez Novą Beng odwołana bez obowiązku poinformowania o tym Kursantki. 
 8. Tylko aktywny karnet z dokonaną rezerwacją  jest zapewnieniem miejsca na zajęciach. 
 9. Po zakończeniu ważności karnetu niewykorzystane zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich wykorzystania.
 10. W przypadku rezerwacji wejścia na zajęcia OPEN STUDIO GRATIS, rezerwacja miejsca i brak obecności osoby na zajęciach skutkuje ściagnięciem wejścia z karnetu na zajęcia z instruktorem.
 11. W przypadku zakupu karnety przez strefe klienta ONLINE  lub przelewem- należy samodzielnnie doknać wszytskich rezerwacji miejsc.
 12. W przypadku dni świątecznych lub zamknięcia szkoły w dniu poniedziałek-piątek, szkoła wydłuża karnet o tyle dni o ile pozostała zamknięta. W innych przypadkach szkoła NIE wydłuża karnetu.

 Karnety i zwroty:

 1. Ważność karnetów: 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 50 dni, 8 lub 12 wejść karnet open – 30 dni. 
 2. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu. Każdy karnet jest karnetem imiennym, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.
 3. W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 4. W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (czyli paragonu).

 

 

 

Odwoływanie rezerwacji:

 

 1. Odwoływać rezerwacje można tylko i wyłącznie poprzez strefę klienta. Zgłoszenia o nieobecności przyjmowane w inny sposób np.: telefonicznie, smsowo, mailowo, fb, u instruktora będą ignorowane.  
 2. Odwoływać rezerwację można do 15h przed zajęciami. Po tym czasie nie da się zrezygnować z zarezerwowanych zajęć. 
 3. Wejście na zajęcia przepada w przypadku braku odrezerowania zajęć i nie pojawienia się na nich. 
 4. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu lub przywrócenie wejścia (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Szkołę. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres recepcja@novabeng.pl jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 5. W przypadku odwołania wejścia kursant może wykorzystać zajęcia na innej grupie  w czasie trwania ważności karnetu(w typie karnetu np. Exotic na zajęciach Exotic, Stretching na zajęciach stretching, Akrobatyka na zajęciach Stretching – ze względu na tylko 1 godzinę tych zajęć w grafiku). W przypadku karnetu 4w/30dni oraz 12w/30 dni Kursantka może odrobić/ dokonac rezerwacji na wszystkie zajęcia dostępne w grafiku szkoły. 
 6. W przypadku odwołania rezerwacji czas trwania ważności karnetu NIE zostaje wydłużony. 

 

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
 1. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły ,przelewem (prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres recepcja@novabeng.pl lub w formie przelewu internetowego przez platformę przelewy24.pl
 2. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie, nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open: Ewa Kowalska, pole dance, poniedziałek 20.00, 4 wejścia.

 

Uczestnictwo w zajęciach:

 

 1. Kursant oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia, który pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zajęciach. 
 2. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych przez Nova BENG
 3. Nova BENG nie ubezpiecza Kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 4. Przed wejściem na zajęcia Kursantka jest zobowiązana ściągnąć biżuterie: pierścionki, bransoletki oraz inną biżuterię mogącą zniszczyć sprzęt. 
 5. Po treningu Kursantka jest zobowiązana do wyczyszczenia sprzętu na którym trenowała. 
 6. Zajęcia w szkole Beng przeznaczone są dla kobiet. 
 7. W przypadku uczestników niepełnoletnich uczestnictwo w zajęciach jest możliwe za zgodą szkoły oraz z pisemną zgodą rodzica.  

 

Lekcje indywidualne oraz wieczory panieńskie

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Szkoły.
 2. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł / wieczór panieński 300 zł najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji. Po wpłaceniu zadatku przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: recepcja@novabeng.pl , tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 3. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 24 h przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście). W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 24h  przed lekcją wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 4. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 5. Po opłaceniu pakietu zajec, nie ma możliości dokonania zwrotu za niewykorzystane lekcje. 

 

Płatności internetowe poprzez platformę Przelewy24

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, Nova Beng  zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  • wybierz date rozpoczęcia karnetu oraz odpowiedni karnet : https://novabeng-katowice.cms.efitness.com.pl/, wypełnił formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto zamieszkania(dane statystyczne),
  •  zapłata za karnet następuje przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
 1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Polityka szkoła/Regulamin płatności . Zakup karnetu przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 2. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 6. Zakupiony Karnet zostanie aktywowany na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 7. Warunkiem aktywacji karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 8. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Szkoły.
 9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji szkoły przed zakupem karnetu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biurobeng@gmail.com, podając dane do faktury VAT lub zgłosić osobiście w recepcji szkoły. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji szkoły
 10. REKLAMACJE

 

ANEKS COVID

 1. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
 2. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
 4. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Szkoły Nova Beng, zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 5. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom szkoły NOVA BENG niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z szkoły.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Nova Beng  zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.novabeng.pl w zakładce „polityka szkoły”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 7. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach szkoły wynosi 20 osób w obiekcie przy ul. Ordona 7 w Katowicach i 10 osób w obiekcie przy ul. Armii Krajowej 126  – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. W szkole mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Szkoły nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!
 9. W szkole Beng odbywają się zajęcia sportowe z akrobatyki na drążku pionowym i są prowadzone w zamkniętych grupach pod okiem instruktora. 
 10. Na czas nieokreślony zawiesza się zajęcia taneczne oraz wynajem sali do treningu własnego. 
 11. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk (rurki rozstawione są na odległość 2m, mat do ćwiczeń). Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren szkoły i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu przed i po zakończonym ćwiczeniu,

 1. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 10.00-11.00 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
 3. W celu ograniczenia kontaktu kolejnych grup prosimy o przychodzenie do kluby maksymalnie 10 min przed zajęciami i udanie się do wyznaczonej przez recepcję szatni (szatnia A lub szatnia B). . Na zajęcia wchodzimy przez dużą salę (wejście A), wychodzimy przez małą salę (wyjście B). 
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoby znajdujące się na terenie szkoły są zobowiązane do noszenia maseczek. W czasie treningu przy zachowaniu 1,5m odległości między ćwiczącymi maseczki można swobodnie ściągnąć. 
 6. Osoby trenujące prosimy o zabranie ze sobą: małego ręczniczka do przecierania rurki oraz większego ręczniczka w celu położenia na macie. 
 7. W związku z rozporządzeniem ilość miejsc na zajęciach zmniejszyła się i przypominamy o konieczności samodzielnej rezerwacji miejsc. 
 8. Do recepcji prosimy podchodzić pojedynczo, pokazać kartę w celu zeskanowania, zabieramy kluczyk. Po treningu kluczyk przekazujemy recepcji, która dezynfekuje szafkę. 

 

Regulamin sporządził Zarząd Nova Beng

 

Znajdź nas

Znajdź nas

NOWY ADRES od 25.11.2019

BENG Centrum ul. Ordona 7 Katowice
M: 538 113 346
godz. otwarcia: w czasie trwania zajęć BENG

Piotrowice, ul. Armii Krajowej 126
godz. otwarcia: pon-czw 17-20

M: 600 952 198