Polityka szkoły

Polityka Szkoła Nova BENG obowiązuje od 15.04.2019

 

Warunki ogólne:

 1. Poniższa polityka szkoły Nova Beng (Beng Magdalena Marycz nip 9542767027) obowiązuje wszystkie zapisane osoby zwane dalej Kursantami.
 2. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu polityki Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych potrzebnych do jej wydania tj. (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
 3. Polityka jest dostępna w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novabeng.pl
 4. Wyrażając chęć lub zgodę na uczestnictwo w eventach organizowanych przez szkołę (Zajęcia,warsztaty, spektakle i gale, występy tematyczne, wieczory panieńskie) jest to równoznaczne z przestrzeganiem polityki szkoły oraz w dalej części członkowie określani będą jako kursanci.
 5. Nie zapoznanie się z polityką szkoły nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
 6. Uczestnicząc w zajęciach oraz innych artystycznych przedsięwzięciach organizowanych w tym również wieczory panieńskie przez szkołę jednoznaczne jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie i udostępnianie wizerunku w ramach promocji szkoły. Zapis i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych drogą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny w ramach działalności szkoły.
 7. Nova Beng  zastrzega sobie prawo do zmiany polityki szkoły i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie kursanta drogą mailową lub bezpośrednio w siedzibach szkoły.
 8. Szkoła ma prawo kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu informacji marketingowych związanych z działalnością naszej szkoły. Dane osobowe jak i zgody kursanta zostaną usunięte z naszej bazy danych po upływie 3 lat braku aktywności karnetowej w naszej szkole.
 9. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Nova Beng  (najlepiej poprzez napisanie e-maila) lub w przypadku posiadania dostępu do Strefy Klienta samodzielną zmianę danych.
 10. Szkoła ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy, zbyt mała ilość osób w grupie), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby które są zapisane na dane zajęcia.
 11. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zmiany terminu lub instruktora Nova Beng proponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
  W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 12. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 7 osób na szkoła ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 13. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.
 14. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Szkoły lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Szkoły.
 15. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.
 16. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania ( chyba, że za zgodą trenera i innych uczestników zajęć).
 17. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova Beng nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 18. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.
 19. Przed dokonaniem zakupu karnetu  prosimy o zapoznanie się z pełną POLITYKĄ SZKOŁY.
 20. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z polityką szkoły.
 21. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem.

 

Pierwszy karnet w szkole BENG :) Rezerwacja miejsca

 

 1. Osoby, które po raz pierwszy zapisują się na zajęcia do Nova Beng na zajęcia FIRST STEP, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zakładkę: ZAPISY (https://novabeng.pl/zapisy)  wybierając grupę na którą zamierzają uczęszczać.
 2. Zapis na dane zajęcia będzie równoznaczny z rezerwacją miejsc na tyle zajęć na ile wykupiony zostanie karnet: w przypadku 4 wejść – 4 kolejne zajęcia, w przypadku karnetu: pierwsze promocyjnego 8 wejść – 8 kolejnych wejść.
 3. Brak aktywnego i opłaconego karnetu oznacza brak rezerwacji miejsc na zajęcia.
 4. Po dokonaniu zapisy przez stronę www.novabeng.pl/zapisy/ zostanie dla Kursantki utworzony profil na platformie efitness, a hasło do niego zostanie wysłane droga mailową.
 5. W przypadku gdy Kursantka nie może zjawić się na zajęciach może odwołać swoja rezerwację tylko przez strefę klietna efitness.
 6. Sposoby odrezerowania zajęć i odrabiania wejść rozpisane są w punkcie poniżej i obowiązują kursantów wszystkich grup.

 

Dokonywanie, odwoływanie rezerwacji, odrabianie zajęć i rezerwacje stałe

 

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia w Nova Beng, liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Kursantka może dokonać rezerwacji przez system efitness tylko na zajęcia typu na jaki kupiła karnet: w przypadku karnetu akrobatyka – na zajęcia akrobatyka, exotic – zajęcia exotic. Prosimy o dokonywanie rezerwacji na zajęcia o swoim poziomie.
 3. Ze względu na kontynuację tematów oraz choreografii na zajęciach prosimy o zapisy do stałych grup. Zapewni to poprawny rozwój i naukę elementów.
 4. W przypadku braku aktywnego karnetu, rezerwacja może zostać przez Novą Beng odwołana bez obowiązku poinformowania o tym Kursantki.
 5. Tylko aktywny karnet z dokonaną rezerwacją  jest zapewnieniem miejsca na zajęciach.
 6. Po zakończeniu ważności karnetu niewykorzystane zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich wykorzystania.

 

Rezerwacja miejsc na zajęcia przy wykupieniu karnetów  Pole dance First Step, Akrobatyka, Stretching, High heels

 

 1. W przypadku zakupu karnetów przypisanych do konkretnych zajęć (karnety powyżej na 4w, 8w) zapis jest możliwy TYLKO na zajęcia o takich nazwach jak nazwa karnetu.
 2. Przy zakupie karnetu na recepcji szkoły Obsługa Recepcji dokona zapisu na dane zajęcia na tyle wejść na ile wykupiony został karnet. Np. 4 wejścia akrobatyka, zapis zostaje wykonany na 4 kolejne wejścia na zajęcia akrobatyki w poniedziałek o 19.00
 3. Jeżeli Kursantka nie chce aby rezerwacja została dokonana na daną ilość prosimy o poinformowanie obsługi lub odwołanie rezerwacji wejść przez strefę klienta.
 4. Jeżeli Kursantka ma wykupiony powyższy karnet, a zajęcia nie odbęda się ze względu na odwołanie zajęć przez szkołę (dni świąteczne, brak instruktora) karnet taki zostanie wydłużony o tydzień.

 

Rezerwacja miejsc na zajęcia przy karnetach 8w/30 dni i 12w/30 dni (karnety nie przypisane do konkretnych zajęć).

 

 1. W przypadku wykupienia karnetów miesięcznych na 8 i 12 wejść Kursantka jest zobowiązana do samodzielnego zapisu na zajęcia poprzez strefę klienta na wszystkie zajęcia na jakie ma zamiar przyjść.
 2. Szkoła nie rezerwuje miejsc na stałę w przypadku wykupienia powyższych karnetów.
 3. Na raz można dokonać rezerwacji na 4 zajęcia. Np. pon 17, wt 18, czw 19, pt 19. Po przyjściu na zajęcia w pon 17, Kursantka może dokonać kolejnej jednej rezerwacji.
 4. W przypadku dni świątecznych lub zamknięcia szkoły w dniu poniedziałek-piątek, szkoła wydłuża karnet o tyle dni o ile pozostała zamknięta. W innych przypadkach szkoła NIE wydłuża karnetu.

 

Stałe rezerwacje:

 1. Stałe rezerwacje na dany kurs o konkretnej godzinie można dokonać jedynie na recepcji szkoły (nie można ich dokonać przez strefę klienta).
 2. Stała rezerwacja zostaje dokonana na maksymalnie tyle wejść na ile zostaje wykupiony karnet i w czasie jego trwania. NIe dokonujemy rezeracji na okres dłuższy niż czas w którym karnet jest aktywny.
 3. Jeżeli Kursantka nie może przyjść na zajęcia na które została zapisana na stałe, musi samodzielnie odwołać rezerwację na zajęcia przez strefę klienta. W przypadku nie odrezerowawania zajęć wejście przepada.

 

Odwoływanie rezerwacji:

 

 1. Odwoływać rezerwacje można tylko i wyłącznie poprzez strefę klienta. Zgłoszenia o nieobecności przyjmowane w inny sposób np.: telefonicznie, smsowo, mailowo, fb, u instruktora będą ignorowane.  
 2. Odwoływać rezerwację można do 5h przed zajęciami. Po tym czasie nie da się zrezygnować z zarezerwowanych zajęć.
 3. Wejście na zajęcia przepada w przypadku braku odrezerowania zajęć i nie pojawienia się na nich.
 4. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu lub przywrócenie wejścia (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Szkołę. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres recepcja@novabeng.pl jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 5. W przypadku odwołania wejścia kursant może wykorzystać zajęcia na innej grupie  w czasie trwania ważności karnetu(w typie karnetu np. Exotic na zajęciach Exotic, Stretching na zajęciach stretching, Akrobatyka na zajęciach Stretching – ze względu na tylko 1 godzinę tych zajęć w grafiku). W przypadku karnetu 4w/30dni oraz 12w/30 dni Kursantka może odrobić/ dokonac rezerwacji na wszystkie zajęcia dostępne w grafiku szkoły.
 6. W przypadku odwołania rezerwacji czas trwania ważności karnetu NIE zostaje wydłużony.

 

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

 

 1. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły ,przelewem (prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres recepcja@novabeng.pl lub w formie przelewu internetowego przez platformę przelewy24.pl
 2. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie, nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open: Ewa Kowalska, pole dance, poniedziałek 20.00, 4 wejścia.

 

Uczestnictwo w zajęciach:

 

 1. Kursant oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia, który pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
 2. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych przez Nova BENG
 3. Nova BENG nie ubezpiecza Kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Przed wejściem na zajęcia Kursantka jest zobowiązana ściągnąć biżuterie: pierścionki, bransoletki oraz inną biżuterię mogącą zniszczyć sprzęt.
 5. Po treningu Kursantka jest zobowiązana do wyczyszczenia sprzętu na którym

 

Lekcje indywidualne oraz wieczory panieńskie

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Szkoły.
 2. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł / wieczór panieński 300 zł najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji. Po wpłaceniu zadatku przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: recepcja@novabeng.pl , tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 3. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 2 dni przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście).
  W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy przed lekcją wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 4. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.

 

Regulamin sporządził Zarząd Nova Beng

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi stron internetowych w domenie www.novabeng.pl . Korzystanie z naszych witryn jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I. Administrator

Administratorem danych jest firma BENG Magdalena Marycz nip 9542767027 ul .Mroźna 58 40-318 Katowice – dalej jako Nova Beng. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do Nova Beng .

II. Pliki cookies

Witryny w domenie www.novabeng.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik i wykorzystuje zebrane wcześniej informacje do ułatwienia korzystania z witryny.

III. Zalety plików cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Nova Beng w celu optymalizacji działań.

 

IV. Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

V.  Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

VII. Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynach w domenie www.novabeng.pl . Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronach w domenie www.novabeng.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z obowiązującą tam Polityką prywatnością i polityką plików cookies. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszych witryn.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas

Znajdź nas

BENG Centrum ul. 1-go Maja 2 Katowice
M: 538 113 346
godz. otwarcia: w czasie trwania zajęć BENG

Piotrowice, ul. Armii Krajowej 126
godz. otwarcia: w czasie trwania zajęć BENG

Pole dance (3)